Ίδας ο Αιτωλικός - significado y definición. Qué es Ίδας ο Αιτωλικός
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Ίδας ο Αιτωλικός - definición


Ίδας ο Αιτωλικός         
Στην ελληνική μυθολογία ο `Ιδας της Αιτωλίας ήταν ήρωας που αναφέρεται στην Ιλιάδα, όπου περιγράφεται ως ο δυνατότερος και πιο τολμηρός από όλους τους ανθρώπους. Ο Ίδας ήταν γιος του Αφαρέως και της Αρήνης, επομένως ανήκε στην οικογένεια του Περιήρους.
Δημήτριος Β΄ Αιτωλικός         
  • ''Τα βορειοδυτικά σύνορα του Μακεδονικού Κράτους το 240 π.Χ., ένα χρόνο πριν ανέλθει ο Δημήτριος στο θρόνο.''
  • ''Εξέλιξη στο πέρασμα του χρόνου των συνόρων του Ιλλυρικού Κράτους με τους Μακεδόνες και τα βαρβαρικά φύλα του βορρά.''
Ο Δημήτριος Β΄ ο Αιτωλικός (περ. 276 - 229 π.Χ.) υπήρξε βασιλιάς της Μακεδονίας κατά την περίοδο 239 - 229 π.Χ., μέλος της ελληνιστικής Δυναστείας των Αντιγονιδών. Πατέρας του ήταν ο Αντίγονος Β΄ Γονατάς (γιος του Αντίγονου Α΄ του Μονόφθαλμου)Πλούταρχος, «Βίοι Παράλληλοι: Αιμίλιος Παύλος», §8 και μητέρα του η Φίλα (κόρη του Σέλευκου Α΄ του Νικάτορος), συνεπώς συνδύαζε το αίμα δύο εκ των επιφανέστερων στρατηγών του Μεγάλου Αλεξάνδου: εκείνο του Αντίγονου Α΄ του Μονόφθαλμου και εκείνο του Σέλευκου Α΄ του Νικάτορος.
Αρίστιππος ο Κυρηναίος ο μητροδίδακτος         
Ο Αρίστιππος ο νεότερος υπήρξε Έλληνας φιλόσοφος, εγγονός του Αρίστιππου του Κυρηναίου, γιος της κόρης του Αρήτης. Η Αρήτη, που είχε διδαχθεί την ηδονιστική φιλοσοφία από τον πατέρα της, τη δίδαξε με τη σειρά της στο γιο της ( Διογ.