Γ΄ Βασιλειών - significado y definición. Qué es Γ΄ Βασιλειών
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Γ΄ Βασιλειών - definición


Γ΄ Βασιλειών         
Το Γ' Βασιλειών (ή Α' Βασιλέων όπως λέγεται στην εβραϊκή βίβλο) είναι ένα από τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Κατατάσσεται στα λεγόμενα «Ιστορικά Βιβλία» της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ στην Εβραϊκή Βίβλο στην ομάδα «Προγενέστεροι Προφήτες».
Μουσταφά Γ΄         
ΣΟΥΛΤΆΝΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΉΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ
Μουσταφάς Γ΄; Μουσταφά Γ'
|τόπος_θανάτου = Τοπ Καπί, Κωνσταντινούπολη, Οθωμανική Αυτοκρατορία
Θεοδόσιος Γ´         
ΒΥΖΑΝΤΙΝΌΣ ΑΥΤΟΚΡΆΤΟΡΑΣ
Θεοδόσιος Γ΄; Θεοδόσιος Γ'
Ο Θεοδόσιος Γ΄ (... - 722) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 715 έως το 717.