Γ (κανονιοφόρος) - significado y definición. Qué es Γ (κανονιοφόρος)
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Γ (κανονιοφόρος) - definición


Γ (κανονιοφόρος)         
Η κανονιοφόρος Γ (πρώην Ναυπακτία) ναυπηγήθηκε το 1880 στη Γαλλία, με ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για ναυτικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο. Μετονομάσθηκε σε κανονιοφόρο «Γ» το 1881, όταν έγινε η παραγγελία των ατμοβαρίδων Άκτιον και Αμβρακία.
Β (κανονιοφόρος)         
Η κανονιοφόρος Β (πρώην Μυκάλη ΙΙ) ναυπηγήθηκε στη Γαλλία το 1880, με ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για ναυτικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο. Μετονομάσθηκε σε κανονιοφόρο «Β» το 1881, όταν έγινε η παραγγελία των ατμοβαρίδων Άκτιον και Αμβρακία.
Δ (κανονιοφόρος)         
Η κανονιοφόρος Δ (πρώην Αμβρακία) ναυπηγήθηκε στη Γαλλία το 1880, με ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για ναυτικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο. Μετονομάσθηκε σε κανονιοφόρο «Δ» το 1881, όταν έγινε η παραγγελία των ατμοβαρίδων Άκτιον και Αμβρακία.

Wikipedia

Γ (κανονιοφόρος)
Η κανονιοφόρος Γ (πρώην Ναυπακτία) ναυπηγήθηκε το 1880 στη Γαλλία, με ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για ναυτικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο. Μετονομάσθηκε σε κανονιοφόρο «Γ» το 1881, όταν έγινε η παραγγελία των ατμοβαρίδων Άκτιον και Αμβρακία.