Γ Λύκου - significado y definición. Qué es Γ Λύκου
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Γ Λύκου - definición


Γ Λύκου         
ΤΡΙΠΛΌΣ ΑΣΤΈΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΌ ΛΎΚΟ
Γ Lup; Γάμμα Λύκου
Ο γ (γάμμα) Λύκου (Gamma Lupi, συντομογραφικά γ Lup) είναι ο τρίτος σε φωτεινότητα (όπως φαίνεται από τη Γη) αστέρας του νότιου αστερισμού Λύκου. Ευρισκόμενος στο μέσο περίπου του αστερισμού και όντας αστέρας τρίτου μεγέθους, είναι ορατός με γυμνό μάτι από την Ελλάδα, αλλά χαμηλά στον νότιο ορίζοντα, τα βράδια του καλοκαιριού.
Μουσταφά Γ΄         
ΣΟΥΛΤΆΝΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΉΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ
Μουσταφάς Γ΄; Μουσταφά Γ'
|τόπος_θανάτου = Τοπ Καπί, Κωνσταντινούπολη, Οθωμανική Αυτοκρατορία
Θεοδόσιος Γ´         
ΒΥΖΑΝΤΙΝΌΣ ΑΥΤΟΚΡΆΤΟΡΑΣ
Θεοδόσιος Γ΄; Θεοδόσιος Γ'
Ο Θεοδόσιος Γ΄ (... - 722) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 715 έως το 717.