Γ-αμινοβουτυρικό οξύ - significado y definición. Qué es Γ-αμινοβουτυρικό οξύ
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Γ-αμινοβουτυρικό οξύ - definición


Γ-αμινοβουτυρικό οξύ         
ΧΗΜΙΚΉ ΈΝΩΣΗ
GABA
To γάμμα- αμινοβουτυρικό οξύ, γ-αμινοβουτυρικό οξύ ή GABA (προφέρεται γκάμπα), είναι ο κύριος ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής στο αναπτυξιακώς ώριμο κεντρικό νευρικό σύστημα των θηλαστικών. Ο κύριος ρόλος του είναι η μείωση της νευρωνικής διέγερσης στο νευρικό σύστημα.
Καρβαμικό οξύ         
  • 50 px
  • 50 px
  • 70 px
  • 50 px
  • 50 px
  • 80 px
|χρώμα τίτλου = #ED3CCA
Αμυγδαλικό οξύ         
  • 405px
ΟΡΓΑΝΙΚΌ ΟΞΎ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΉ ΑΛΚΟΌΛΗ
Φαινυλολικό οξύ; Υδροξυφαινυλοξικό οξύ
|χρώμα τίτλου = #5D8AA8