Γ-γλουταμυλοτρανσφεράση - significado y definición. Qué es Γ-γλουταμυλοτρανσφεράση
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Γ-γλουταμυλοτρανσφεράση - definición


Γ-γλουταμυλοτρανσφεράση         
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΕΝΖΎΜΩΝ
Γ-γλουταμυλ-τρανσφεράση
H γ-γλουταμυλ-τρανσφεράση (επίσης αναφερόμενη ως γ-γλουταμυλοτρανσφεράση, GGT, γάμμα-GT, γ-γλουταμυλο τρανσπεπτιδάση, EC 2.3.
Μουσταφά Γ΄         
ΣΟΥΛΤΆΝΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΉΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ
Μουσταφάς Γ΄; Μουσταφά Γ'
|τόπος_θανάτου = Τοπ Καπί, Κωνσταντινούπολη, Οθωμανική Αυτοκρατορία
Θεοδόσιος Γ´         
ΒΥΖΑΝΤΙΝΌΣ ΑΥΤΟΚΡΆΤΟΡΑΣ
Θεοδόσιος Γ΄; Θεοδόσιος Γ'
Ο Θεοδόσιος Γ΄ (... - 722) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 715 έως το 717.