Γ Α Σ Βέροια - significado y definición. Qué es Γ Α Σ Βέροια
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Γ Α Σ Βέροια - definición


Γ.Α.Σ. Βέροια         
  • Το λογότυπο της ομάδας της Βέροιας (Δεκαετία 70-80)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΠΟΥ ΑΑΔΡΑΝΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΤΟ 2018
Βέροια Π.Α.Ε.; Α.Ο. Βέροια; ΠΑΕ Βέροια; Π.Α.Ε. Βέροια
Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Βέροια ήταν ένα αθλητικό σωματείο της ομώνυμης πόλης Βέροιας. Ιδρύθηκε το 1960 μετά από συγχώνευση των τοπικών ομάδων Βέρμιο και Ερμής.
Ν.Π.Σ. Βέροια         
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΆΔΑ
Π.Σ. Βέροια

Ο Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βέροια είναι ελληνικός αθλητικός σύλλογος που εδρεύει στη Βέροια και δραστηριοποιείται στο άθλημα του ποδοσφαίρου. .

Σ-άλγεβρα         
σ-άλγεβρα (σίγμα άλγεβρα) είναι μια άλγεβρα συνόλων (σύνολο από σύνολα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε πράξεις μεταξύ των συνόλων) που είναι κλειστή ως προς τη συμπλήρωση και τις αριθμήσιμες ενώσεις των μελών της.