Γ Α Σ Βισάλτης Νιγρίτας - significado y definición. Qué es Γ Α Σ Βισάλτης Νιγρίτας
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Γ Α Σ Βισάλτης Νιγρίτας - definición


Σ-άλγεβρα         
σ-άλγεβρα (σίγμα άλγεβρα) είναι μια άλγεβρα συνόλων (σύνολο από σύνολα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε πράξεις μεταξύ των συνόλων) που είναι κλειστή ως προς τη συμπλήρωση και τις αριθμήσιμες ενώσεις των μελών της.
Γ. Σ. Ακίμοφ         
Ο Γ.Σ.
Γ΄ Βασιλειών         
Το Γ' Βασιλειών (ή Α' Βασιλέων όπως λέγεται στην εβραϊκή βίβλο) είναι ένα από τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Κατατάσσεται στα λεγόμενα «Ιστορικά Βιβλία» της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ στην Εβραϊκή Βίβλο στην ομάδα «Προγενέστεροι Προφήτες».