Γ Σ Γ Νίκη Αλεξανδρούπολης - significado y definición. Qué es Γ Σ Γ Νίκη Αλεξανδρούπολης
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Γ Σ Γ Νίκη Αλεξανδρούπολης - definición


Μουσταφά Γ΄         
ΣΟΥΛΤΆΝΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΉΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ
Μουσταφάς Γ΄; Μουσταφά Γ'
|τόπος_θανάτου = Τοπ Καπί, Κωνσταντινούπολη, Οθωμανική Αυτοκρατορία
Θεοδόσιος Γ´         
ΒΥΖΑΝΤΙΝΌΣ ΑΥΤΟΚΡΆΤΟΡΑΣ
Θεοδόσιος Γ΄; Θεοδόσιος Γ'
Ο Θεοδόσιος Γ΄ (... - 722) ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 715 έως το 717.
Σελίμ Γ΄         
ΣΟΥΛΤΆΝΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΉΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ
Σελίμ Γ'; Σελήμ Γ΄; Σελήμ Γ'
|τόπος_θανάτου = Τοπ Καπί, Κωνσταντινούπολη, Οθωμανική Αυτοκρατορία