Γ Σ Ηρακλής Καβάλας - significado y definición. Qué es Γ Σ Ηρακλής Καβάλας
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Γ Σ Ηρακλής Καβάλας - definición


Γ.Α.Σ. Ηρακλής Ποταμουδίων Καβάλας         
  • Βερούλειο]]», έδρα του Ηρακλή Καβάλας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ
ΓΑΣ Ηρακλής Πουταμουδιών Καβάλας; Γ.Α.Σ. Ηρακλής Πουταμουδιών Καβάλας; Ηρακλής Ποταμουδίων Καβάλας
Μπλε, Λευκό
Παλαιό Τσιφλίκι         
ΚΩΜΌΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
Παλιό Τσιφλίκι Καβάλας; Παλιό Καβάλας; Παλαιόν Τσιφλίκιον Καβάλας; Παληό Καβάλας
Το Παλαιό Τσιφλίκι ή Παλιό είναι παραλιακός οικισμός, προάστιο της Καβάλας, κτισμένος στα δυτικά της σε απόσταση περίπου 10 χλμ, αποτελώντας παραθεριστικό οικισμό για τους κατοίκους της. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί έντονη οικοδομική δραστηριότητα που αφορά τόσο εξοχικά όσο και πρώτες κατοικίες.
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας         
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας (Ε.Π.