Γ Σ Νηρέας Λαμίας - significado y definición. Qué es Γ Σ Νηρέας Λαμίας
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Γ Σ Νηρέας Λαμίας - definición


Γ.Σ. Έσπερος Λαμίας         
ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗ ΛΑΜΊΑ ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ.
Έσπερος Λαμίας
| χρώματα = Κόκκινο & Μαύρο
Σ-άλγεβρα         
σ-άλγεβρα (σίγμα άλγεβρα) είναι μια άλγεβρα συνόλων (σύνολο από σύνολα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε πράξεις μεταξύ των συνόλων) που είναι κλειστή ως προς τη συμπλήρωση και τις αριθμήσιμες ενώσεις των μελών της.
Γ. Σ. Ακίμοφ         
Ο Γ.Σ.