Γ Φ Σ Αμφίλοχος Αμφιλοχίας - significado y definición. Qué es Γ Φ Σ Αμφίλοχος Αμφιλοχίας
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Γ Φ Σ Αμφίλοχος Αμφιλοχίας - definición


Γ.Φ.Σ. Αμφίλοχος Αμφιλοχίας         
  • Δημοτικό Στάδιο Αμφιλοχίας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΕ ΈΔΡΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΊΑ
Γ.Φ.Σ Αμφίλοχος; Αμφίλοχος Αμφιλοχίας
Ο Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αμφίλοχος ήταν αθλητικό σωματείο με έδρα την Αμφιλοχία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Ήταν μέλος της Ε.
Σ-άλγεβρα         
σ-άλγεβρα (σίγμα άλγεβρα) είναι μια άλγεβρα συνόλων (σύνολο από σύνολα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε πράξεις μεταξύ των συνόλων) που είναι κλειστή ως προς τη συμπλήρωση και τις αριθμήσιμες ενώσεις των μελών της.
Γ. Σ. Ακίμοφ         
Ο Γ.Σ.