Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος - significado y definición. Qué es Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος - definición


Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος         
Η Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε στις 5 Μαΐου μέχρι τις 21 Ιουνίου του 553 στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή 165 επισκόπων, υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ευτυχίου. Την συγκάλεσε ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α΄.
Πρώτη Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης         
  • Ναό Σταυροπόλεως]] στο [[Βουκουρέστι]]
  • Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός, ένας από τους προέδρους της συνόδου
Β΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΉ ΣΎΝΟΔΟΣ
Β΄ Οικουμενική σύνοδος; Πρώτη σύνοδος της Κωνσταντινούπολης; Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος; Β΄ Οικουμενική Σύνοδος; Β' Οικουμενική Σύνοδος
Η Πρώτη σύνοδος της Κωνσταντινούπολης, γνωστή ως Β΄ Οικουμενική, ήταν η εκκλησιαστική σύνοδος που διενεργήθηκε το 381 μ.Χ. και συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α΄, μετά από προτροπή του Μελετίου Αντιοχείας.Φειδάς, σελ. 522. Στόχος της ήταν η εκκλησιαστική ειρήνευση,Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collection. III, 557 αλλά και η «ἐπίλυσις τῶν ἀναφυέντων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ κρισίμων θεολογικῶν καὶ διοικητικῶν προβλημάτων».Εκκλ. Ιστορία Θεοδώρητος 5,6,205
Σύνοδος της Χαλκηδόνας         
Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΉ ΣΎΝΟΔΟΣ
Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος; Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος; Δ' Οικουμενική Σύνοδος; Σύνοδος της Χαλκηδόνος
Η Δ΄ Οικουμενική σύνοδος συνεκλήθη στην Χαλκηδόνα το 451 από το αυτοκρατορικό ζεύγος Μαρκιανού και Πουλχερίας. Σε αυτήν συζητήθηκε και ήρθη μια διαφωνία, που κράτησε για μια εκατονταετία περίπου, σχετικά με την απόδοση του Χριστολογικού δόγματος: η Αλεξανδρινή, μέχρι τότε, μονοφυσιτική σχολή και από την άλλη η δεύτερη μεγάλη θεολογική σχολή, η Αντιοχειανή, με την δυοφυσιτική ορολογία.