ΕΛΑΪΣ - significado y definición. Qué es ΕΛΑΪΣ
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es ΕΛΑΪΣ - definición


ΕΛΑΪΣ         
Η ΕΛΑΪΣ είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία με δράση στον ελαιοπαραγωγικό τομέα και θυγατρική της Unilever. Υπήρξε εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από τις 26 Φεβρουαρίου 1941Ιστορία της Ελαϊδος http://www.