ΕΜΔΥΔΑΣ - significado y definición. Qué es ΕΜΔΥΔΑΣ
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es ΕΜΔΥΔΑΣ - definición


ΕΜΔΥΔΑΣ         
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) είναι δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου που είναι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών. Συγκροτείται από 18 πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις με δυναμικότητα 10800 περίπου Διπλωματούχους Μηχανικούς (το έτος 2006). Δεν είναι μέλος της ΑΔΕΔΥ αλλά ούτε και κάποιας άλλης τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Ιδρύθηκε το 1947 και εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό ΑΡΜΟΣ.