ΕΟΜΜΕΧ - significado y definición. Qué es ΕΟΜΜΕΧ
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es ΕΟΜΜΕΧ - definición


ΕΟΜΜΕΧ         
Ο ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας) ήταν ελληνικός δημόσιος οργανισμός, με στόχο να προωθήσει και να στηρίξει την εθνική βιοτεχνία και χειροτεχνία.