Ε Σ Κ Αττικής 2014-2015 (Άνδρες) - significado y definición. Qué es Ε Σ Κ Αττικής 2014-2015 (Άνδρες)
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Ε Σ Κ Αττικής 2014-2015 (Άνδρες) - definición


Σ-άλγεβρα         
σ-άλγεβρα (σίγμα άλγεβρα) είναι μια άλγεβρα συνόλων (σύνολο από σύνολα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε πράξεις μεταξύ των συνόλων) που είναι κλειστή ως προς τη συμπλήρωση και τις αριθμήσιμες ενώσεις των μελών της.
Νισίκι-ε         
Νισίκι-ε (錦絵 μεταφράζεται κεντημένη εικόνα) είναι η Ιαπωνική τέχνη της δημιουργίας πολύχρωμων ξυλόγλυπτων χαρακτικών με βάση την τεχνική μέθοδο ουκίγιο-ε. Η τεχνική νισίκι-ε εφευρέθηκε το 1765, τελειοποιήθηκε και έγινε δημοφιλής από τον Σουζούκι Χαρουνόμπου που δημιούργησε πολλά έργα νισίκε-ε από το 1765 και μέχρι το θάνατό του 5 χρόνια μετά.
Κούντουρα Αττικής         
ΟΙΚΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
Κούνδουρα Αττικής; Παλαιοκούνδουρα Αττικής; Παλαιοκούντουρα Αττικής
Τα Κούντουρα ήταν παλαιός οικισμός της Μεγαρίδας, που άκμασε πληθυσμιακά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και αποτέλεσε κοιτίδα των μεγαλύτερων οικισμών του Θριάσιου Πεδίου. Εγκαταλείφθηκαν σταδιακά μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τους εγκαταστάθηκε στη Μάνδρα, στη Μαγούλα, στην Ελευσίνα και στο οροπέδιο της Οινόης.