Ζάκυνθος (αερόστρωμνο αποβατικό) - significado y definición. Qué es Ζάκυνθος (αερόστρωμνο αποβατικό)
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Ζάκυνθος (αερόστρωμνο αποβατικό) - definición


Ζάκυνθος (αερόστρωμνο αποβατικό)         
  • Ο Θυρεός του ΠΤΜ Ζάκυνθος. Η παράστασή του αποτελείται από άγκυρα στο άνω δεξιό μέρος και χαρτογραφική απεικόνιση των Ιόνιων νήσων στο κάτω αριστερό.
Το ΠΤΜ «Ζάκυνθος» L-183 είναι το τρίτο Πλοίο Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ) που παρελήφθηκε από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Είναι ρωσικής προελεύσεως και σχεδιάσεως, τύπου Zubr (Νατοϊκή ονομασία POMORNIK).
Ιθάκη (αερόστρωμνο αποβατικό)         
  • Ο Θυρεός του ΠΤΜ ΙΘΑΚΗ. Η παράστασή του αποτελείται από άγκυρα στο άνω δεξιό μέρος και χαρτογραφική απεικόνιση των Ιόνιων νήσων στο κάτω αριστερό
Το ΠΤΜ «Ιθάκη» L-181 είναι το δεύτερο Πλοίο Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ) που παρελήφθηκε από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Είναι ουκρανικής προελεύσεως και σχεδιάσεως τύπου Zubr (Νατοϊκή ονομασία POMORNIK).
Κεφαλληνία (αερόστρωμνο αποβατικό)         
  • Ο Θυρεός του ΠΤΜ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ. Η παράστασή του αποτελείται από άγκυρα στο άνω δεξιό μέρος και χαρτογραφική απεικόνιση των Ιόνιων νήσων στο κάτω αριστερό.
Το ΠΤΜ «Κεφαλληνία» L-180 είναι το πρώτο Πλοίο Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ) που παρελήφθηκε από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Είναι ρωσικής προελεύσεως και σχεδιάσεως, τύπου Zubr (Νατοϊκή ονομασία POMORNIK).

Wikipedia

Ζάκυνθος (αερόστρωμνο αποβατικό)
Το ΠΤΜ «Ζάκυνθος» L-183 είναι το τρίτο Πλοίο Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ) που παρελήφθηκε από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Είναι ρωσικής προελεύσεως και σχεδιάσεως, τύπου Zubr (Νατοϊκή ονομασία POMORNIK).