Ζάμπαρι (Βάλιεβο) - significado y definición. Qué es Ζάμπαρι (Βάλιεβο)
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Ζάμπαρι (Βάλιεβο) - definición


Ζάμπαρι (Βάλιεβο)         
ΧΩΡΙΌ ΤΗΣ ΣΕΡΒΊΑΣ
Το Ζάμπαρι (σερβικά κυριλλικά: ) είναι χωριό της Σερβίας, ευρισκόμενο εντός του εδάφους της Πόλεως του Βάλιεβο, η οποία ευρίσκεται εντός του Διαμερίσματος της Κόλουμπαρα. Κατά την απογραφή του 2011, αριθμούσε 406 κατοίκους.
Βάλιεβο         
  • Ο πύργος Νενάντοβιτς.
  • Το Βάλιεβο το πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΣΕΡΒΊΑΣ
| Περιφέρεια =

Wikipedia

Ζάμπαρι (Βάλιεβο)
Το Ζάμπαρι (σερβικά κυριλλικά: ) είναι χωριό της Σερβίας, ευρισκόμενο εντός του εδάφους της Πόλεως του Βάλιεβο, η οποία ευρίσκεται εντός του Διαμερίσματος της Κόλουμπαρα. Κατά την απογραφή του 2011, αριθμούσε 406 κατοίκους.