Ζάμπουλ (περιοχή) - significado y definición. Qué es Ζάμπουλ (περιοχή)
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Ζάμπουλ (περιοχή) - definición


Ζάμπουλ (περιοχή)         
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΆΝ
Η Ζάμπουλ ή Ζαμπούλ είναι μια από τις 34 διοικητικές περιφέρειες (νομούς) του Αφγανιστάν. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Χώρας, στα σύνορα με το Πακιστάν.
Περιοχή         
ΔΙΣΔΙΆΣΤΑΤΟΣ Ή ΤΡΙΣΔΙΆΣΤΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΈΝΟΣ ΧΏΡΟΣ, ΚΥΡΊΩΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΈΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ
Στη γεωγραφία οι περιοχές είναι εδάφη που διαιρούνται σε μεγάλο βαθμό με βάση φυσικά χαρακτηριστικά (φυσική γεωγραφία), χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον άνθρωπο (ανθρωπογεωγραφία) και σε χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση της ανθρωπότητας με το περιβάλλον (περιβαλλοντική γεωγραφία). Οι γεωγραφικές περιοχές και υποπεριοχές περιγράφονται ως επί το πλείστον από τα αόριστα καθορισμένα και μερικές φορές μεταβατικά σύνορά τους, εκτός από την ανθρωπογεωγραφία, όπου περιοχές δικαιοδοσίας όπως τα εθνικά σύνορα ορίζονται από το νόμο.
Γειτονιά (μαθηματικά)         
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ
Περιοχή (μαθηματικά)
right|thumb|Το επίπεδο χωρίο V είναι γειτονιά του σημείου p αν ένας (οσοδήποτε) μικρός δίσκος με κέντρο το p περιέχεται στο V.

Wikipedia

Ζάμπουλ (περιοχή)
Η Ζάμπουλ ή Ζαμπούλ είναι μια από τις 34 διοικητικές περιφέρειες (νομούς) του Αφγανιστάν. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Χώρας, στα σύνορα με το Πακιστάν.