Ζάνες - significado y definición. Qué es Ζάνες
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Ζάνες - definición


Ζάνες         
  • θεού Δία]], στον αριθμό 8.
ΧΆΛΚΙΝΑ ΑΓΆΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΎ ΔΊΑ
Οι Ζάνες ήταν στην αρχαιότητα χάλκινα αγάλματα του θεού Δία, τα οποία τοποθετούνταν στην είσοδο του σταδίου στην Αρχαία Ολυμπία, μπροστά από το άνδηρο των θησαυρών.