Ζέβρα - significado y definición. Qué es Ζέβρα
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Ζέβρα - definición


Ζέβρα         
  • Ζέβρα
Η ζέβρα είναι περισσοδάκτυλο θηλαστικό ζώο που ανήκει στις Ιππίδες, συγγενής του αλόγου. Το συνηθέστερο είδος Ζέβρας είναι η Ζέβρα η γνήσια (Equus zebra).
Ζέβρα (σκάκι)         
ΑΝΟΡΘΌΔΟΞΟΣ ΠΕΣΣΌΣ ΣΤΟ ΣΚΆΚΙ
Η ζέβρα (διεθνώς: zebra) είναι ανορθόδοξος πεσσός στο σκάκι που κινείται ιππογωνίως έχοντας, όπως άλλωστε και ο ίππος, την δυνατότητα να υπερπηδά πεσσούς.
Ορεσίβια ζέβρα         
Η ορεσίβια ζέβρα (Equus zebra)είναι είδος ζέβρας που απαντάται στην νότιο Αφρική. Έχει ύψος 1,3m, μάζα 390kg,και τρέχει με ταχύτητα 55kph.