ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου-Νήσου - significado y definición. Qué es ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου-Νήσου
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου-Νήσου - definición


ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου-Νήσου         
  • Παλαιότερο έμβλημα της ΜΕΑΠ.
  • Παλαιότερο έμβλημα της ΜΕΑΠ.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΟΜΆΔΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΈΡΑ ΧΩΡΙΌ-ΝΉΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΊΑΣ ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ
ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου; ΜΕΑΠ Νήσου; Μικτή Ερυθρού Αστέρα Προόδου Πέρα Χωρίου Νήσου; ΜΕΑΠ; Ερυθρός Αστέρας Πέρα Χωρίου
Η ΜΕΑΠ Πέρα-Χωρίου Νήσου είναι κυπριακή ποδοσφαιρική ομάδα από το Πέρα Χωριό-Νήσου της επαρχίας Λευκωσίας. Το πλήρες όνομα της ομάδας είναι Μικτή Ερυθρού Αστέρα Προόδου Πέρα Χωρίου Νήσου.
Νήσου Λευκωσίας         
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΊΑΣ ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
Νήσου
Η Νήσου είναι κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας στην Κύπρο. Η κοινότητα έχει δικό της Κοινοτικό Συμβούλιο, ωστόσο η Νήσου και το γειτονικό Πέρα Χωριό αποτελούν ένα Σύμπλεγμα Κοινοτήτων, το Πέρα Χωρίου-Νήσου, το οποίο διοικείται από το Συμβούλιο Συμπλέγματος Κοινοτήτων Πέρα Χωρίου-Νήσου.
Πέρα         
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΊΑΣ ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
Πέρα Ορεινής
Τα Πέρα (γνωστά και ως Πέρα Ορεινής) είναι κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας στην Κύπρο.