Μάαχες - significado y definición. Qué es Μάαχες
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Μάαχες - definición


Μάαχες         
Ο Μάαχες (επίσης Μαχές, Μιχός, Μίυσις, Μίος, και Μάιχες) ήταν αρχαίος Αιγύπτιος θεός του πολέμου με κεφάλι λιονταριούLurker, op.cit.