Μάβροβι Ανόβι - significado y definición. Qué es Μάβροβι Ανόβι
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Μάβροβι Ανόβι - definición


Μάβροβι Ανόβι         
Το Μάβροβι Ανόβι είναι χωριό στο δήμο Μάβροβο και Ροστούσα στη Βόρεια Μακεδονία. Το υψόμετρο ανέρχεται στα 1,159 μέτρα.