Μ Πηγάσου - significado y definición. Qué es Μ Πηγάσου
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Μ Πηγάσου - definición


Μ Πηγάσου         
Ο μ (μι) Πηγάσου (μ Pegasi, μ Peg) ή 48 Πηγάσου (ονομασία κατά Φλάμστηντ) είναι αστέρας που βρίσκεται σε απόσταση 106 ετών φωτός από τη Γη, στον αστερισμό Πήγασο. Φέρει το παραδοσιακό ιδιαίτερο όνομα Σανταλμπαρί, που προέρχεται από την αραβική φράση «τυχερό (άστρο) του μεγαλοπρεπούς».
Αλτζενίμπ         
ΜΕΤΑΒΛΗΤΌΣ ΑΣΤΈΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΌ ΠΉΓΑΣΟ
Γ Πηγάσου; Γάμμα Πηγάσου
Αλτζενίμπ (Algenib) είναι το ιδιαίτερο όνομα του αστέρα γ (γάμμα) Πηγάσου (Gamma Pegasi, συντομογραφικά γ Peg). Είναι ο τέταρτος σε φωτεινότητα (όπως φαίνεται από τη Γη) αστέρας στον αστερισμό Πήγασο και αποτελεί τη νοτιοανατολική κορυφή του μεγάλου «Τετράπλευρου του Πηγάσου», όντας εύκολα ορατός με γυμνό μάτι. Η απόσταση του αστέρα από τη Γη μετρημένη με ηλιοκεντρική παράλλαξη είναι περίπου 390 έτη φωτός με περιθώριο σφάλματος 5%.
Θεωρία-Μ         
Υπάρχουν πλέον πειστικές ενδείξεις ότι η θεωρία υπερχορδών αποτελεί μέρος μίας πληρέστερης θεωρίας, η οποία αποκαλείται συνήθως Θεωρία-Μ. Σημαντικό μέρος της γνώσης μας για τη θεωρία-Μ προέρχεται από το όριο χαμηλής ενέργειας, το οποίο περιγράφεται από την ενδεκαδιάστατη υπερβαρύτητα.