Μ λογισμός - significado y definición. Qué es Μ λογισμός
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Μ λογισμός - definición


Μ λογισμός         
Ο μ-λογισμός (ή τροπικός μ λογισμός) είναι μια επέκταση της προτασιακής τροπικής λογικής με έναν τελεστή μ ελάχιστου σταθερού σημείου (fixpoint). Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις ιδιότητες των συστημάτων μεταβάσεων με ετικέτες και να τις επαληθεύσει.
Λογισμός λάμδα         
Στη μαθηματική λογική, την πληροφορική και την υπολογιστική γλωσσολογία, λογισμός λάμδα ή λ-λογισμός (αγγλ. lambda calculus ή λ-calculus), είναι ένα τυπικό σύστημα (formal system) σχεδιασμένο για τη διερεύνηση ορισμών, εφαρμογών συναρτήσεων και αναδρομής συναρτήσεων. Δημιουργήθηκε από τους Αλόνζο Τσερτς και Στίβεν Κλέινι τη δεκαετία 1930. Ο Τσερτς χρησιμοποίησε το λογισμό λάμδα για να δώσει αρνητική απάντηση στο πρόβλημα απόφασης (Entscheidungsproblem) του Ντάβιντ Χίλμπερτ. Ο λογισμός λάμδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσει τι είναι μια υπολογίσιμη συνάρτηση. Η ερώτηση αν δύο όρ
Λογισμός         
Ο Απειροστικός Λογισμός, ή απλά Λογισμός, είναι η μαθηματική μελέτη της συνεχούς μεταβολής των τιμών, Chapter 1, p 2