Μ-αναδρομική συνάρτηση - significado y definición. Qué es Μ-αναδρομική συνάρτηση
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Μ-αναδρομική συνάρτηση - definición


Μ-αναδρομική συνάρτηση         
Στη μαθηματική λογική και την επιστήμη των υπολογιστών, οι μ-αναδρομικές συναρτήσεις είναι μια κατηγορία μερικών συναρτήσεων από φυσικούς αριθμούς σε φυσικούς αριθμούς που είναι "υπολογίσιμη" σε μια διαισθητική αίσθηση. Στην πραγματικότητα, στη θεωρία υπολογισιμότητας έχει αποδειχθεί ότι οι μ-αναδρομικές συναρτήσεις είναι ακριβώς οι συναρτήσεις που μπορούν να υπολογιστούν από μηχανές Τιούρινγκ. Οι μ-αναδρομικές συναρτήσεις συνδέονται στενά με πρωτόγονες αναδρομικές συναρτήσεις, και ο επαγωγικός ορισμός τους (κάτω) βασίζεται σε αυτές τις πρωτόγονε�
Συνάρτηση ζήτα Ρήμαν         
thumb|upright=1.2|Η συνάρτηση ζήτα στο επίπεδο των μιγαδικών αριθμών
Συνάρτηση Όιλερ         
Η συνάρτηση Όιλερ (Euler - από τον μαθηματικό Λέοναρντ Όιλερ Leonhard Euler), η οποία έχει καθιερωθεί να συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα φ, είναι αριθμοθεωρητική συνάρτηση η οποία ορίζεται στους θετικούς ακέραιους αριθμούς.