Μ Χ - significado y definición. Qué es Μ Χ
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Μ Χ - definición


Θεωρία-Μ         
Υπάρχουν πλέον πειστικές ενδείξεις ότι η θεωρία υπερχορδών αποτελεί μέρος μίας πληρέστερης θεωρίας, η οποία αποκαλείται συνήθως Θεωρία-Μ. Σημαντικό μέρος της γνώσης μας για τη θεωρία-Μ προέρχεται από το όριο χαμηλής ενέργειας, το οποίο περιγράφεται από την ενδεκαδιάστατη υπερβαρύτητα.
Μ-μεθυλοβενζονιτρίλιο         
ΧΗΜΙΚΉ ΈΝΩΣΗ
3-μεθυλοβενζονιτρίλιο; Μ-τολουνιτρίλιο; 3-κυανοτολουόλιο; Μ-κυανοτολουόλιο; 3-μεθυλοβενζενοκαρβονιτρίλιο
{{Πληροφορίες χημικής ένωσης
Γιάννης Χ. Σειραδάκης         
ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ
Ιωάννης Χ. Σειραδάκης
Ο Ιωάννης Σειραδάκης (John Hugh Seiradakis) (5 Μαρτίου 1948 - 3 Μαΐου 2020) ήταν καθηγητής αστρονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Γεννήθηκε στα Χανιά στο νησί της Κρήτης και πέθανε στη Θεσσαλονίκη ύστερα από πολύμηνη αντιμετώπιση καρκίνου Kathimerini|website=www.