ΤΕΜΑΞ - significado y definición. Qué es ΤΕΜΑΞ
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es ΤΕΜΑΞ - definición


ΤΕΜΑΞ         
  • Το αυτοκίνητο υπό τη μάρκα "Ταγκαλάκης-Austin" (1936).
  • Εσωτερική άποψη του Ταγκαλάκης-Austin
  • Το λεωφορείο πόλης της Ταγκαλάκης του 1935 (με σασί της Ford)
  • Η διεθνής έκδοση του λεωφορείου (1935)
  • Το εσωτερικό του λεωφορείου (1936)
  • Το λεωφορείο του 1953 της Ταγκαλάκης (με σασί της Daimler)
  • Παλιό πυροσβεστικό όχημα της ΤΕΜΑΞ
  • Σύγχρονο πυροσβεστικό όχημα της ΤΕΜΑΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΊΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ
Τανγκαλάκης-ΤΕΜΑΞ
Η TEMAΞ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Αμαξωμάτων. είναι ελληνική επιχείρηση παραγωγής πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ με την παλαιότερη της επωνυμία, Ταγκαλάκης, αποτελεί μία από τις ιστορικότερες στον τομέα της.