ΤΠ Μαζεμπέ - significado y definición. Qué es ΤΠ Μαζεμπέ
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es ΤΠ Μαζεμπέ - definición


ΤΠ Μαζεμπέ         
Η Του Πουισάν Μαζεμπέ (γαλλικά: Tout Puissant Mazembe) είναι ποδοσφαιρικός σύλλογος από το Λουμπουμπάσι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Τα χρώματα της ομάδας είναι το λευκό και το μαύρο.
Eu-LISA         
Ο Eu-LISA (European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice που αναφέρεται απλούστερα σαν Eu-LISA· στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί ως Υπηρεσία της ΕΕ για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε το 2011 για να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία μεγάλων συστημάτων πληροφορικής εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ). Ξεκίνησε τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες τον Δεκέμβριο του 2012.