Χάιλαντ (περιφέρεια) - significado y definición. Qué es Χάιλαντ (περιφέρεια)
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es Χάιλαντ (περιφέρεια) - definición


Χάιλαντ (περιφέρεια)         
Το Χάιλαντ (Highland council area) είναι το μεγαλύτερο από τα 32 διοικητικά τμήματα της Σκωτίας, καθώς και ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διοικητική της πρωτεύουσα είναι το Ινβερνές.
Εκλογική περιφέρεια Λέσβου         
ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
Εκλογική περιφέρεια Λέσβου-Λήμνου
Η εκλογική περιφέρεια Λέσβου-Λήμνου περιλαμβάνει τους δήμους και τις κοινότητες που ανήκουν στο νομό Λέσβου, δηλαδή στα νησιά Λέσβος, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος. Η περιφέρεια ιδρύθηκε από τις πρώτες εκλογές που έγιναν μετά την ένταξη των νησιών στο ελληνικό κράτος το 1912 και συγκεκριμένα στις εκλογές του 1915. Στις εκλογές του 2009 από την περιφέρεια αυτή εκλέχτηκαν τρεις βουλευτές. Στο παρελθόν η περιφέρεια εξέλεγε μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών με μέγιστο τους 15 το 1923.
Εκλογική περιφέρεια Ευβοίας         
  • 23px
  • 19px
  • 19px
ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
Εκλογική περιφέρεια Εύβοιας
Η εκλογική περιφέρεια Εύβοιας είναι μία από τις πέντε εκλογικές περιφέρειες της μείζονος περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Περιλαμβάνει το νομό Εύβοιας και διαιρείται σε οκτώ δήμους σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Wikipedia

Χάιλαντ (περιφέρεια)
Το Χάιλαντ (Highland council area) είναι το μεγαλύτερο από τα 32 διοικητικά τμήματα της Σκωτίας, καθώς και ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διοικητική της πρωτεύουσα είναι το Ινβερνές.