1,2-διιωδοαιθάνιο - significado y definición. Qué es 1,2-διιωδοαιθάνιο
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 1,2-διιωδοαιθάνιο - definición


1,2-διιωδοαιθάνιο         
ΆΚΥΚΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΉ ΧΗΜΙΚΉ ΈΝΩΣΗ
Αιθυλενιωδίδιο
Το 1,2-διιωδοαιθάνιο είναι οργανική χημική ένωση με συντακτικό τύπο ICH2CH2I και μοριακό βάρος 281,863. Είναι ένα δισαλογονωμένο παράγωγο του αιθυλενίου και ανήκει στα οργανιωδίδια.
1,2-βουταδιένιο         
  • 60 px
  • 93x93εσ
  • 115x115εσ
  • 80 px
  • date=Οκτώβριος 2019 }}
ΧΗΜΙΚΉ ΈΝΩΣΗ
Βουταδιένιο-1,2; 1,2-Βουταδιένιο
|χρώμα τίτλου = #FF7E00
3-φθοροβουταδιένιο-1,2         
ΧΗΜΙΚΉ ΈΝΩΣΗ
Βουταδιεν-1,2-υλοφθορίδιο-3
|χρώμα τίτλου = #FF7E00