400 Ντουκρόζα - significado y definición. Qué es 400 Ντουκρόζα
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 400 Ντουκρόζα - definición


400 Ντουκρόζα         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Ντουκρόζα (Ducrosa) είναι αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 10,1. Ανακαλύφθηκε το 1895 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια, και πήρε το όνομά της από τον Γάλλο μηχανικό στο Αστεροσκοπείο της Νίκαιας Ζ.
400         
ΈΤΟΣ
Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 400 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο
Στίβος στους Μεσογειακούς Αγώνες 2018 – 400 μέτρα με εμπόδια ανδρών         
Τα 400 μέτρα με εμπόδια ανδρών ήταν ένα από τα αγωνίσματα του στίβου στους Μεσογειακούς Αγώνες 2018 που διοργανώθηκαν στο Στάδιο Κάμπκλαρ της Ταρραγόνας στις 27 και στις 29 Ιουνίου 2018.