402 Χλόη - significado y definición. Qué es 402 Χλόη
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 402 Χλόη - definición


402 Χλόη         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Χλόη (Chloe) είναι αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 9,02. Ανακαλύφθηκε το 1895 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια και πήρε το όνομά της από την ομώνυμη βοσκοπούλα της ελληνικής μυθολογίας.
Χλόη Καστοριάς         
ΚΩΜΌΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
Για συνώνυμους οικισμούς στην Ελλάδα δείτε το λήμμα: Χλόη (αποσαφήνιση)
Χλόη (αποσαφήνιση)         
ΣΕΛΊΔΑ ΑΠΟΣΑΦΉΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΆΤΩΝ WIKIMEDIA
Με την ονομασία Χλόη μπορεί να αναφέρονται: