403 Κυάνη - significado y definición. Qué es 403 Κυάνη
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 403 Κυάνη - definición


403 Κυάνη         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Κυάνη (Cyane) είναι αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 9,1. Ανακαλύφθηκε το 1895 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια, και πήρε το όνομά της από την Κυάνη, μιά Ναϊάδα της ελληνικής μυθολογίας.
HTTP 403         
Στο πρωτόκολλο HTTP που χρησιμοποιείται στο World Wide Web , το 403 Forbidden είναι ένας κωδικός κατάστασης HTTP που επιστρέφεται από έναν διακομιστή Web, όταν ένας χρήστης ζητά μια ιστοσελίδα ή μέσο στο οποίο ο διακομιστής δεν τους επιτρέπει την πρόσβαση. Με άλλα λόγια, ο διακομιστής μπορεί να προσπελάσει, αλλά να αρνηθεί τελικά να επιτρέψει την πρόσβαση στη σελίδα.
403         
ΈΤΟΣ
Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 403 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο