405 Θεία - significado y definición. Qué es 405 Θεία
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 405 Θεία - definición


405 Θεία         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Θεία (Thia) είναι πολύ μεγάλος αλλά σκουρόχρωμος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,46. Ανακαλύφθηκε το 1895 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια, και πήρε το όνομά της από τη μητέρα του θεού Ηλίου στην ελληνική μυθολογία, τη Θεία ή Ευρυφάτεια ή Ευρυφάεσσα.
Θεία Ευχαριστία         
  • Προετοιμασία για την Θεία Ευχαριστία σε μια Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής
  • Θεία Ευχαριστία σε Ορθόδοξη εκκλησία
thumb|250px|right|Τράπεζα Ευχαριστίας σε [[Ορθόδοξη Εκκλησία]]
Ευρυφάεσσα         
Στην ελληνική μυθολογία η Ευρυφάεσσα (όνομα που σημαίνει «πλατύφωτη») ήταν η μητέρα του ίδιου του θεού Ήλιου και μία από τις Τιτανίδες.