410 Χλωρίς - significado y definición. Qué es 410 Χλωρίς
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 410 Χλωρίς - definición


410 Χλωρίς         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η 410 Χλωρίς (Chloris), που δεν πρέπει να συγχέεται με τον αστεροειδή 8 Χλωρίς (FLora), είναι μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,3. Ανακαλύφθηκε το 1896 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια, και πήρε το όνομά της από τη νύμφη Χλωρίδα στην ελληνική μυθολογία.
Χλωρίς (νύμφη)         
  • «Καθώς ομιλεί, τα χείλη της αναπνέουν τριαντάφυλλα: Ήμουν η Χλωρίς, που πλέον ονομάζομαι Φλώρα.» [[Οβίδιος]]
Στην ελληνική μυθολογία, η Χλωρίς ήταν νύμφη ή θεά που σχετιζόταν με την άνοιξη, τα λουλούδια και τη νέα ανάπτυξη, η οποία πιστεύεται ότι κατοικούσε στα Ηλύσια Πεδία.
410         
ΈΤΟΣ
Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 410 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο