42 (αριθμός) - significado y definición. Qué es 42 (αριθμός)
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 42 (αριθμός) - definición


Αριθμός Έρντος         
|header3 =
Αριθμός Μάρκοφ         
  • Ο Ρώσος μαθηματικός και στοχαστής Αντρέι Αντρέγιεβιτς Μάρκοφ (1856–1922)
  • Διάγραμμα: Τα πρώτα επίπεδα του αριθμητικού δέντρου Μάρκοφ
Αριθμός Μάρκοφ ή αριθμός Μάρκοβ (αγγλικά: Markov number ή πιο σπάνια Markow number και συχνά σε παλιές εκδόσεις Markoff number) είναι ένας θετικός ακέραιος x, y ή z που αποτελεί μέρος της λύσης της διοφαντικής εξίσωσης Μάρκοφ
Αριθμός Ράιχερτ         
Ο αριθμός Ράιχερτ (Αριθμός Ράιχερτ ή αριθμός Ράιχερτ-Μάισλ-Βόλνι) είναι παράμετρος για την εκτίμηση λίπους που δείχνει πόσα πτητικά λιπαρά οξέα μπορούν να εξαχθούν από το λίπος με σαπωνοποίηση. Ισούται με τον αριθμό των χιλιοστογραμμαρίων διαλύματος υδροξειδίου κανονικότητας 0,1Ν που απαιτούνται για την εξουδετέρωση των υδατοδιαλυτών πτητικών λιπαρών οξέων που έχουν ληφθεί με απόσταξη και διήθηση 5 γραμμαρίων ορισμένου σαπωνοποιημένου λίπους.

Wikipedia

42 (αριθμός)
Το 42 (σαράντα δύο) είναι ο φυσικός αριθμός που βρίσκεται μετά από το 41 και πριν από το 43. Είναι ένας άρτιος αριθμός, αφού 42:2 = 21, δηλαδή διαιρείται με το 2, στο σύνολο των φυσικών αριθμών.