42 Ίσις - significado y definición. Qué es 42 Ίσις
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 42 Ίσις - definición


42 Ίσις         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Ίσις είναι ένας μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών, με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 7,53. Το φωτεινότερο φαινόμενο μέγεθος της `Ισιδος είναι 9,18.
Κρατικό Ακίνητο αρ. 42         
Το Κρατικό Ακίνητο αρ. 42 (ρωσικά: государственный объект ГО-42) είναι πρώην οχυρωματική εγκατάσταση στην Μόσχα που σήμερα στεγάζει το Μουσείο του ψυχρού πολέμου.
Bundesautobahn 42         
{| cellpadding="2" style="float: right;width: 307px; background: #F5F5F5; margin-left: 1em; border-spacing: 1px;"