425 Κορνηλία - significado y definición. Qué es 425 Κορνηλία
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 425 Κορνηλία - definición


425 Κορνηλία         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Κορνηλία (Cornelia) είναι αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 9,9. Ανακαλύφθηκε το 1896 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια.
Κορνηλία Σκιπιώνις Αφρικάνα         
thumb|
Κορνηλία Ροΐδη         
ΧΙΏΤΙΣΣΑ ΑΓΩΝΊΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
Η Κορνηλία Ροΐδη ( Χίος 1815 - Αθήνα 1907), ήταν Χιώτισσα αγωνίστρια της επανάστασης του 1821.