428 Μοναχία - significado y definición. Qué es 428 Μοναχία
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 428 Μοναχία - definición


428 Μοναχία         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Μοναχία (Monachia) είναι αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 11,5. Ανακαλύφθηκε το 1897 από τον Γερμανό αστρονόμο Βάλτερ Βίλιγκερ, που παρατηρούσε από το Μόναχο, και πήρε το όνομά του από την πόλη αυτή.
428         
ΈΤΟΣ
Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 428 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο