430 Ύβρις - significado y definición. Qué es 430 Ύβρις
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 430 Ύβρις - definición


430 Ύβρις         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Ύβρις (Hybris) είναι αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 10,3. Ανακαλύφθηκε το 1897 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια.
430         
ΈΤΟΣ
Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 430 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο
Ύβρις         
  • Μελανόμορφη κεραμική (550 π.Χ.) που απεικονίζει τον Προμηθέα να εκτίει την ποινή του, δεμένο σε στήλη.
ΑΝΤΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΊΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ
Η ύβρις ήταν βασική αντίληψη της κοσμοθεωρίας των αρχαίων Ελλήνων. Όταν κάποιος, υπερεκτιμώντας τις ικανότητες και τη δύναμή του (σωματική,ἄνασσα, τοῖς ἄλλοισιν Ἀργείων πέλας ἵστω, καθ᾽ ἡμᾶς δ᾽ οὔποτ᾽ ἐκρήξει μάχη. Σοφοκλής, Αίας, 774-775 αλλά κυρίως πολιτική,οὒ τοῦ κρατοῦντος ἡ πόλις νομίζεται; Σοφοκλής, Αντιγόνη, 738 στρατιωτικήεἰ δέ κε μὴ δώωσιν ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος ἄξω ἑλών·· ὃ δέ κεν κεχολώσεται ὅν κεν ἵκωμαι.Ομήρου Ιλιάς, Oxford University Press, Α 137-139 και οικονομικήΗρόδοτος, Ιστοριών α΄(Κλειώ), 30, 34.1), συμπε�