432 Πυθία - significado y definición. Qué es 432 Πυθία
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 432 Πυθία - definición


432 Πυθία         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Πυθία (Pythia) είναι αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,84. Ανακαλύφθηκε το 1897 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια, και πήρε το όνομά της από την Πυθία του Μαντείου των Δελφών.
432         
ΈΤΟΣ
Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 432 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο
Πυθία         
ΠΡΩΘΙΈΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΎ ΑΠΌΛΛΩΝΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΕΊΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΏΝ
Πυθία ήταν η εκάστοτε Πρωθιέρεια ή Αρχιέρεια του Θεού Απόλλωνα στο Μαντείο των Δελφών η οποία, ευρισκόμενη σε έκσταση, μετέφερε τη χρησμοδότηση του Θεού προς τον ενδιαφερόμενο με τρόπο συνήθως λακωνικό, δυσνόητο και αινιγματικό.