437 Ροδία - significado y definición. Qué es 437 Ροδία
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 437 Ροδία - definición


437 Ροδία         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Ροδία (Rhodia) είναι πολύ ανοικτόχρωμος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 10,41. Ανακαλύφθηκε το 1898 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια.
RCAF Μοίρα No. 437         
Η Μοίρα 437 "Husky" είναι μονάδα της Καναδικής Πολεμικής Αεροπορίας που υπάγεται στον Καναδικό Στρατό. Εδρεύει στο CFB Trenton.
Παιώνια η ροδία         
ΕΊΔΟΣ ΦΥΤΟΎ
Παιωνία η ροδία; Παιωνία η Ροδία
Η Παιώνια η ροδία (Paeonia rhodia, Paeonia clusii)Stearn, W.T.