438 Ζευξώ - significado y definición. Qué es 438 Ζευξώ
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 438 Ζευξώ - definición


438 Ζευξώ         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Ζευξώ (Zeuxo) είναι αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 9,8. Ανακαλύφθηκε το 1898 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια.
Ζευξώ         
ΠΡΌΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΜΥΘΟΛΟΓΊΑΣ
Στην Ελληνική μυθολογία η Ζευξώ ήταν μία από τις Ωκεανίδες. Το όνομά της εμφανίζεται στον κατάλογο των ονομάτων των Ωκεανίδων του Ησίοδου•Ησίοδος, Θεογονία, 352 καμία άλλη λογοτεχνική αναφορά της δεν επιβιώνει.
438         
ΈΤΟΣ
Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 438 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο