440 Θεοδώρα - significado y definición. Qué es 440 Θεοδώρα
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 440 Θεοδώρα - definición


440 Θεοδώρα         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Θεοδώρα (Theodora) είναι αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 11,5. Ανακαλύφθηκε το 1898 από τον Αμερικανό αστρονόμο Ε.
Θεοδώρα (11ος αιώνας)         
ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΑΥΤΟΚΡΆΤΕΙΡΑ
Θεοδώρα η πορφυρογέννητη
Η Θεοδώρα η Πορφυρογέννητη (984 - 31 Αυγούστου 1056) ήταν συναυτοκράτειρα της βυζαντινής αυτοκρατορίας από τις 19 Απριλίου 1042 έως και της 10 Ιανουαρίου 1055. Ενώ στις 11 Ιανουαρίου 1055 έως και το θάνατο της, τον Αύγουστο του 1056 ήταν αυτοκράτειρα της αυτοκρατορίας από την Μακεδονική δυναστεία που κυβέρνησε της Βυζαντινή Αυτοκρατορία για σχεδόν δύο αιώνες.
Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου         
ΕΛΛΗΝΊΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΌΣ
Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου
Η Διονυσία - Θεοδώρα Αυγερινοπούλου (10 Σεπτεμβρίου 1975) είναι Ελληνίδα πολιτικός.