441 Βαθίλδη - significado y definición. Qué es 441 Βαθίλδη
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 441 Βαθίλδη - definición


441 Βαθίλδη         
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Βαθίλδη (Bathilde) είναι αρκετά μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,51. Ανακαλύφθηκε το 1898 από τον Γάλλο αστρονόμο Ωγκύστ Σαρλουά, που παρατηρούσε από τη Νίκαια.
441         
ΈΤΟΣ
Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 441 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο