7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (Ελλάδα) - significado y definición. Qué es 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (Ελλάδα)
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (Ελλάδα) - definición


Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (Ελλάδα)         
Η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού "Σαραντάπορος" ( Μ/Κ ΤΑΞ) είναι ταξιαρχία μηχανοκίνητου πεζικού του Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Εδρεύει στον Προβατώνα Έβρου και υπάγεται στην 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού.
Ταξιαρχία Πεζικού (Ελλάδα)         
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ ΜΆΧΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΣΤΡΑΤΟΎ ΞΗΡΆΣ
9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (Ελλάδα)
Η 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού (πλήρης τίτλος: 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού "Αδριανούπολη", 9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ) είναι μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού του Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Εδρεύει στην Κοζάνη και υπάγεται στο Γ΄ Σώμα Στρατού.
8η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία (Ελλάδα)         
  • 200px
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΌΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
8η Ταξιαρχία Πεζικού (Ελλάδα)
|Μέγεθος = 5 τάγματα

Wikipedia

7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (Ελλάδα)
Η 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού "Σαραντάπορος" (7η Μ/Κ ΤΑΞ) είναι ταξιαρχία μηχανοκίνητου πεζικού του Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Εδρεύει στον Προβατώνα Έβρου και υπάγεται στην 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού.