704 Ιντεράμνια - significado y definición. Qué es 704 Ιντεράμνια
Diclib.com
Diccionario en línea

Qué (quién) es 704 Ιντεράμνια - definición


704 Ιντεράμνια         
  • 1 Δήμητρα]]
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΉΣ ΤΗΣ ΚΎΡΙΑΣ ΖΏΝΗΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΏΝ
Η Ιντεράμνια είναι ένας από τους μεγαλύτερους αστεροειδείς της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών, με διάμετρο περίπου 320 χιλιόμετρα. Η μέση απόσταση από τον Ήλιο είναι 3,06 ΑΜ. Ανακαλύφθηκε από τον Βιντσέντζο Τσερρούλι τις 2 Οκτωβρίου 1910 και πήρε το λατινικό όνομα της πόλης Τέραμο, στην οποία εργαζόταν. Έχει την έκτη μεγαλύτερη μάζα από τους αστεροειδείς, πίσω από την 1 Δήμητρα, 4 Εστία, 2 Παλλάς, 10 Υγιεία και 511 Νταβίντα και αποτελεί περίπου το 1,2% της μάζας όλης της Ζώνης των Αστεροειδών.
NFPA 704         
  • 20px
  • 20px
Το NFPA 704 είναι ένα από τα πρότυπα που τηρούνται από την Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας (National Fire Protection Association, NFPA) και αναφέρεται στις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣNFPA 704.
704         
ΈΤΟΣ
Η τρέχουσα σελίδα αφορά το έτος 704 κατά το Γρηγοριανό ημερολόγιο